Webshop binnenkort!

HOVING DIERPLAAGSERVICE

Adderstraat 15

9641 BJ Veendam

Tel: 06-12646624

Werkwijze

Meldingen en bereikbaarheid

HOVING DIERPLAAGSERVICE is 24 uur per dag bereikbaar. Dit houdt in dat wij bij gevaarlijke en of bedreigende overlast binnen 24 uur actie ondernemen op de door u gedane melding.

Na de melding

Na uw melding betreffende signalering van plaagdieren, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. In het geval dat het plaagdieren betreft die vallen onder de met u afgesloten serviceovereenkomst, maken wij met u een afspraak om bij u langs te komen. Gaat het om een gesignaleerde soort plaagdieren dat niet door de serviceovereenkomst wordt gedekt, dan zal bekeken worden wat de omvang van de overlast is, hoe deze kan worden bestreden en wat hiervoor de kosten zijn. Wij maken dan zo spoedig mogelijk een afspraak om op locatie te bezien hoe dit probleem aan te pakken. Na toestemming voor het behandelen op nacalculatie kunnen wij beginnen met de uitvoering.

Buiten kantooruren en in het weekend

Buiten kantooruren en in het weekend kunt u bij gevaarlijke en/of bedreigende situaties contact met ons opnemen. Al naar gelang het spoedeisende karakter van de melding nemen wij, samen met u, de beslissing over de verdere gang van zaken wat betreft de afhandeling en de eventueel daaraan in geval van onmiddellijk handelen verbonden extra kosten.

Wilt u contact met ons opnemen dan kunt u hier klikken om naar de contact pagina te gaan.