Webshop binnenkort!

HOVING DIERPLAAGSERVICE

Adderstraat 15

9641 BJ Veendam

Tel: 06-12646624

Werkwijze

Meldingen en bereikbaarheid

HOVING DIERPLAAGSERVICE werkt volgens een overzichtelijke en duidelijke 5 stappen methode.

Deze stappen bestaan uit:

1. Inspectie

Onze specialist komt bij u langs, waarna samen met u als opdrachtgever alle knelpunten en mogelijke risicoplekken op locatie worden bekeken en geïnventariseerd.

2. Advies

Zo spoedig mogelijk na het eerste bezoek ontvangt u van ons een gedetailleerd advies waarin alle knelpunten en mogelijke (toekomstige) risicovolle situaties in vermeld staan en hoe deze op een adequate wijze te verhelpen.

3. Wering van

Natuurlijk is het beter om de plaagdieren een stap voor te zijn. Daarom is één van onze belangrijkste speerpunten de wering van plaagdieren. Onze deskundige medewerkers geven u ter plekke de juiste voorlichting omtrent de mogelijke risicos die kunnen worden vermeden door eenvoudige handelingen of ingrepen te verrichten.

4. Bestrijding

Effectief en doelmatig bestrijden van plaagdieren is ons specialisme. Onze deskundige medewerkers zijn volledig gediplomeerd en gecertificeerd. Hierdoor zijn uw (mogelijke) plaagdierproblemen bij ons in goede handen.

5. Nazorg

Door middel van periodieke controles, opgenomen in ons service- contract, verlenen wij optimale nazorg. Hierdoor wordt, bij tijdige signalering en het treffen van passende maatregelen, voorkomen dat er plaagdierenoverlast kan ontstaan. Tevens verstrekken wij de nodige informatie en adviezen, toegespitst op uw specifieke eisen van uw bedrijf.